Home

Crets-Kooiman

Hartelijk welkom op onze website

C & K Landschapsbeheer is in 2009 gestart door Jan Crets en Ellen Kooiman. Wij beheren met onze schaapskudde natuurterreinen, en stedelijk groen zoals bermen, groenstroken, en parken. Verder worden onze schapen s’winters ingezet voor nabegrazing van weilanden.

Begrazing gebeurt voornamelijk met een gescheperde kudde: de kudde van ca. 250 schapen en twintig landgeiten, graast onder leiding van de herder en honden. In de weekenden en ’s nachts blijft de kudde in flexinetten in het gebied. Deze verplaatsbare rasters, staan doorgaans elke nacht en elk weekend op een andere plek om overbegrazing, maar ook worminfectie en vermesting te voorkomen.

Daarnaast hebben we nog twee kuddes die we inzetten voor de minder omvangrijke projecten. Deze  schapen worden in tijdelijke rasters geplaatst. Deze rasters worden met een accu-apparaat van 12 volt voorzien van stroom.

Onze kudde bestaat uit Schoonebeekers, aangevuld met Nederlandse Landgeiten, die gewend zijn aan het hoedsysteem.