Begrazing natuurterrein

begrazing schoonebeekers 031 begrazing schoonebeekers 002

Begrazing met schapen biedt vele voordelen:

  • schapen kunnen ingezet worden op plekken die voor machines ontoegankelijk zijn
  • geen geluidsoverlast door machines
  • besparing op brandstofkosten
  • geen schade aan de ondergrond door machines, ook niet bij een natte bodem
  • bij beheer met schapen blijft het kleine bodemleven intact
  • begrazing met schapen draagt bij aan de verspreiding van zaden, insecten, slakjes en spinnen
  • en tenslotte: grazende schapen zijn gewoon leuk om naar te kijken.

Naast begrazing van natuurterrein zijn schapen ook inzetbaar in een stedelijke omgeving. Steeds meer gemeenten zetten schapen in om bermen en parken te beheren. Zelfs in hondenlosloop gebieden is onze kudde inzetbaar.