Overige activiteiten

C & K Landschapsbeheer heeft naast haar hoofdactiviteit, het beheren van terreinen met schapen, nog een aantal nevenactiviteiten:

  • afzetten houtwallen en herstellen van hakhoutcultures
  • vellen van bomen, knotten van wilgen en terugzetten van hagen
  • het uitrasteren van landschappelijke elementen en het plaatsen van veekeringsrasters t.b.v. begrazingsobjecten
  • het leveren en plaatsen van landhekken, slagbomen etc.